Disclaimer


PreconceptieWijzer is eigendom van de afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten van het Erasmus Medisch Centrum, Star Medisch Diagnostisch Centrum, en het Erfocentrum.

PreconceptieWijzer is tot stand gekomen in samenwerking met deskundigen en geeft de stand van zaken weer op basis van beschikbare kennis. De informatie op PreconceptieWijzer is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.

Op het gebied van preconceptiezorg bestaan nog geen landelijke protocollen. Bij de ontwikkeling van de protocollen in PreconceptieWijzer zijn de richtlijnen of standaarden van de beroepsgroepen van de diverse zorgverleners in acht genomen. Daarbij zijn 1e, 2e en 3e lijns professionals (huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en een klinisch geneticus) in Rotterdam in een projectgroep actief betrokken geweest.

Het Erasmus MC, Star-MDC en Erfocentrum kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

PreconceptieWijzer geeft geen garantie dat alle aanwezige gezondheidsrisico's opgespoord worden. PreconceptieWijzer geeft geen garantie op een gezonde zwangerschapsuitkomst.

Gebruik van deze webapplicatie of copy c.q. gebruik van de medisch inhoudelijke protocollen binnen of buiten deze webapplicatie zonder toestemming van de eigenaren is niet toegestaan.

Erasmus MC, Star-MDC, Erfocentrum