Wat is preconceptiezorg?

Preconceptiezorg omvat alle maatregelen die al vóór de bevruchting genomen kunnen worden om de gezondheid van de aanstaande moeder en haar kind te bevorderen. Door risicofactoren op tijd vast te stellen en zo mogelijk uit te schakelen, kunnen een ongunstige afloop van de zwangerschap, of afwijkingen en ziekten bij moeder en kind, voorkomen worden.

Preconceptiezorg is gebaat bij optimale ketenzorg. De webapplicatie PreconceptieWijzer kan deze ketenzorg ondersteunen.

Preconceptiewijzer

PreconceptieWijzer sluit nauw aan op de publiekswebsite ZwangerWijzer. Op ZwangerWijzer kunnen aanstaande ouders zelf nagaan of er risico’s zijn voor een toekomstige zwangerschap.

PreconceptieWijzer is speciaal bedoeld voor medisch professionals. PreconceptieWijzer koppelt de geďdentificeerde risicofactoren uit ZwangerWijzer, automatisch aan geprotocolleerde adviezen. Bij hoge risico’s geeft PreconceptieWijzer suggesties voor verwijspatronen.

Met PreconceptieWijzer kunnen zorgverleners vanuit hun eigen praktijk op een gestructureerde manier preconceptiezorg aanbieden.

Gebruikersplatform

PreconceptieWijzer is ontwikkeld door het Erasmus MC en Star Medisch Diagnostisch Centrum te Rotterdam. In samenwerking met het Erfocentrum wordt het instrument verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Dit gebeurt op basis van de bevindingen van de eerste gebruikers van PreconceptieWijzer. Zij vormen samen een gebruikersplatform.